Завършен

Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на Народно читалище „Разум“, гр. Монтана

Основен ремонт и модернизация на Читалище „Братя Грънчарови – 2002“ в Горна Оряховица

Проект „Преустройство и развитие на сувенирен магазин в Музей „Дом на Хумора и Сатирата”“

Проект „Разширяване на мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“

Устойчив градски транспорт в община Габрово

„ДМТех“ ЕООД вече оперира в модерната си производствено-административна база

Още едно рухнало предприятие от времето на комунизма получи нов живот