Завършен

Петият проект по ФГР Север на община Габрово е за емблематичния Дом на културата „Емануил Манолов“

Градски транспорт Добрич ще получи 20 нови дизелови автобуса, финансирани от ОТП Лизинг и Регионален фонд за градско развитие

Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград

Основен ремонт и обновяване на оборудването на концертна зала „Катя Попова“ в гр. Плевен – нови перспективи пред културния живот на града

Фондът за градско развитие на Северна България предостави финансиране за ремонт на три читалища в община Свищов

Община Плевен – Интегриран проект за облагородяване на градската среда чрез насочени интервенции в централна градска част и Автогара Плевен