Градски проекти

Добрите Градски проекти имат висока степен на разпознаваемост и ясно изразен положителен имиджов ефект.

JESSICA подпомага Градските проекти на общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства в седемте най-големи града на страната – Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

При ФГР Север Финансираните проекти по Приоритетна ос 1 следва да бъдат осъществявани на територията на някой от 17-те най-големи градове в Северна България: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Търговище, Шумен, докато проектите по Приоритетна ос 6 могат да се реализират на територията на  14-те области в Северна България.


Инструмент
Сфера
Град
Етап