Новини

Инициатива JESSICA финансира изграждането на нов завод в Стара Загора

Още един значим инфраструктурен проект на Община Варна ще бъде финансиран от Регионален фонд за градско развитие – Разширение на Зона за платено улично паркиране и основен ремонт на улична мрежа

Регионалният фонд за градско развитие финансира проект за основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна

Водеща компания за облекло и текстил в България изгради собствена производствена сграда в Русе

Успешно приключи проектът за основен ремонт на библиотеката в Разград

Русе разшири възможностите си за ранно диагностициране на онкологични заболявания

Лом е с обновена културна инфраструктура