За нас

Екип и контакти

Момчил Момчилов

Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите

Момчил Момчилов започва работа в банковата сфера през 2001 г. в BNP Paribas и през следващите осем години преминава през различни позиции във финансовата институция. През 2009 г. се присъединява към екипа на Societe Generale Експресбанк като мениджър „Корпоративен пазар“. Две години по-късно става ръководител отдел „Средни предприятия“. Развива и увеличава пазарния дял на банката в сегмент „Средни предприятия“ и реализира редица проекти за подобряване на обслужването.  През 2015 г. поема ново предизвикателство и става ръководител звено „Големи корпоративни клиенти“. Заедно с екипа си затвърждава лидерската позиция на банката в качеството й на предпочитан партньор сред големите компании в страната. Ръководи екипа до успешното приключване на интеграционния процес на Експресбанк с Банка ДСК през май 2020 г., когато поема поста директор „Управление на регионална мрежа“ в Банка ДСК. От 18 март 2021 г. заема длъжността Изпълнителен директор на Регионален фонд за градско развитие запазвайки настоящата си позиция в Банка ДСК.

Моб. тел. 0893 306 807
Тел. 02/907 54 57 
Е-mail: momchil.momchilov@dskbank.bg
Адрес: гр. София 1000, ул. “Княз Александър I” № 6

Алис Мъгърдичян

Управляващ директор

Магистър от Университета за национално и световно стопанство, София, специалност „Финанси”. Развива кариера си изцяло в банковия сектор. Започва през 2001г. в Райфейзенбанк, където в продължение на 9 години трупва опит в различни отдели на банката, като „Разплащания и операции”, „Търговско финансиране и документарни операции”, „Проектно финансиране – недвижими имоти”. В периода 2010 – 2012г. е част от екипа на Големи Корпоративни клиенти в Централното управление на ОББ АД и заема позиция на старши специалист „Връзки с клиенти”. В края на 2012г. се присъединява към Регионален фонд за градско развитие.

Моб. тел. 0896 885 110
Тел. 02/937 06 00 Е-mail: alis.magardichyan@jessicafund.bg
Адрес: гр. София 1000, ул. “Княз Александър I” № 6

Георги Стойчев

Старши мениджър инвестиции 

Магистър от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Международна търговия”. В началото на трудовата си кариера заема различни позиции с насоченост „Европейска интеграция“ в администрацията на Областния управител на Пловдивска област. Работи в банковия сектор от 2008 г., а от 2010 г. е част от екипа на „Корпоративно банкиране“ на „Обединена българска банка“ АД. В периода 2013 г. – 2018 г. е мениджър на един от бизнес центровете на ОББ в София. Включва се в екипа на регионалния фонд в средата на 2018 г.

Моб. тел. 0882 88 22 83
Тел. 
02/937 06 75, Е-mail: georgi.stoychev@jessicafund.bg
Адрес: 
гр. София 1000, ул. “Княз Александър I” № 6

Ралица Груева

Мениджър инвестиции 

Магистър от Университета за национално и световно стопанство, София, специалност „Счетоводство и контрол“. Започва кариерата си, като счетоводител. През 2003 г.  постъпва в ПрокКредит Банк, където заема различни позиции свързани с кредитирането – кредитен експерт, обучаващ стажанти Кредитиране, ръководител отдел „Кредитиране”. В периода 2009 – 2015 г. заема позицията „Старши анализатор Кредитен риск” в Банка Креди Агрикол България. В началото на 2015 г. работи като Главен експерт Кредитен риск в Ти Би АЙ Банк. Присъединява се към Регионалния фонд за градско развитие в средата на 2015 г.

Моб. тел. 0894 334 308
Тел. 
02/937 06 46, Е-mail: Ralitsa.grueva@jessicafund.bg 
Адрес: 
гр. София 1000, ул. “Княз Александър I” № 6

Диана Симеонова

Мениджър инвестиции 

Магистър от Университета за национално и световно стопанство, София, специалност „Международни икономически отношения”.  В началото на кариерата си работи в софийския офис на „Делойт България“. Следва дългогодишен стаж в Управление Корпоративно банкиране на Обединена българска банка, сегмент „Малък и среден бизнес“ , започвайки като финансов и кредитен анализатор, а впоследствие Ръководител екип кредитиране „Малък бизнес“. Преди присъединяването си към екипа на фонда, работи като старши експерт в отдел „Бизнес развитие“ и дирекция „Европейски проекти и финансови институции“ на същата банка.

Моб. тел. 0879 136 069
Тел. 
02/937 06 17, Е-mail: Diana.Simeonova@jessicafund.bg 
Адрес: 
гр. София 1000, ул. “Княз Александър I” № 6

Ивайло Ковачев

Мениджър кредитна администрация и отчетност 

Магистър от Университета за национално и световно стопанство, София, специалност „Икономика на търговията“. В началото на кариерата си работи в отдел „Бек офис – банкови плащания“ на Сосиете Женерал Експресбанк АД. Работи като служител в отдел „Бек офис и администрация – корпоративни кредити”, а по-късно заема позиция като Ръководител екип “Кредитни продукти – големи корпоративни клиенти“. Става част от екипа на Регионалния фонд в края на 2019 г.

Моб. тел. 0894 334 261
Тел. 
02/937 69 14, Е-mail: ivaylo.kovachev@jessicafund.bg 
Адрес: 
гр. София 1000, ул. “Княз Александър I” № 6