За нас

Акционери

Банка ДСК АД

Банка ДСК е част от OTP Group — най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер в Централна и Източна Европа. Дългогодишен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК затвърди водещата си позиция в банковото обслужване както на граждани, така и на предприятия, и е банката с най-много клиенти в България. Стратегически приоритет на банката е да осигури отлично клиентско изживяване, като предоставя иновативни решения според нуждите на своите над 2.5 милиона клиенти.

ЕЛАНА Холдинг и ЕЛАНА Инвестмънт

ЕЛАНА Холдинг е една от най-големите небанкови финансови групи в България с над 30-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на българския финансов пазар. Компанията е  утвърдена в:  управление на финансови активи; търговия на финансовите пазари; инвестиционно банкиране; инвестиционно консултиране по европейски програми; инвестиции в земеделски земи; управление на инвестиции във възобновяема енергия. В управлението на публични фондове ЕЛАНА Холдинг има опит с успешното оперативно управление на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ след спечелен конкурс на Световната банка.

ЕЛАНА Инвестмънт е утвърдена консултантска компания по европейски фондове за бизнес и общини – за 20 години по над 700 проекта на предприятия, земеделски производители и общини са реализирани инвестиции за над 650 млн. лв.

Balkan Advisors

Balkan Advisors е международна консултантска фирма, работеща в областта на инвестиционното банкиране и стратегически консултации в България и Балканския регион. Експертите й разполагат с богат опит в области като:

  • Управлението на фондове – доказан опит в структурирането, управлението и увеличаването на стойността на инвестициите;
  • Умения и опит в структурирането и управлението на проекти за градско строителство;
  • Опит в работа с общински съвети и общинската администрация при управлението на средствата им в привличането на външно финансиране;
  • Опит в оценката и структурирането на публично частни партньорства и концесионни отношения;

Balkan Advisors развива активна дейност в областта на инвестициите в недвижим имоти и медийния сектор в България и региона.