Културно наследство

За екипа на „Регионален фонд за градско развитие”  проектите, свързани с историческото наследство са с висок приоритет заради социалните и икономически възможности в контекста на разнообразието и ценността на българското историческо богатство, независимо от осъзнатата трудност на  постигане на общи дългосрочни цели изискващи последователни усилия. Научете повече.


Инструмент
Сфера
Етап