Финансов инструмент Фонд Север - Културно наследство

Стойност на проекта 10 млн. лв.

Стойност на кредита 3.1 млн. лв.

Етап В процес на реализация

17 юли 2022

„Етърът“ е един от най-успешните музеи в България. Предлага на посетителите си разнообразен културен календар и многобройни научни и развлекателни събития.

Отваря врати през 1964г. и е обявен е за паметник на културата от национално значение през 1971г. Комплексът се намира в едноименния квартал на гр. Габрово, на 8 км южно от центъра на града и представя архитектурни образци на къщи, занаятчийски работилници, сгради и съоръжения, разкриващи старинните техники, поминъка, бита и духовната култура на населението, живеещо в централните части на Стара планина от края на XVIII до началото на XX век. „Етър“ е древното название на Янтра – реката, която минава през град Габрово. Избрано е за име на музея като символ на връзката между водата и развитието на занаятите в региона. РЕМО „Етър“ притежава единствената в България колекция от 10 технически съоръжения, задвижвани с вода.

Настоящият проект предвижда комплекс от инвестиционни и маркетингови дейности с бюджет от близо 10 млн. лв, от които около 7 млн. лв. са грантов ресурс, осигурен от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и 3.1 млн. лв. под формита на нисколихвен заем от Фонда за градско развитие на Северна България.

Инвестициите по проекта са съобразени с архитектурната специфика и културните особености на музея, като акцентите са:

  • Реставрация и консервация на водните съоръжения, които са сред най-богатите технически колекции на европейските музеи на открито – стружня, струг за бъклици, воденица, воденица долапкиня, две валявици, гайтанджийска одая, струг за гаванки, воденица караджейка, тепавица, точило.
  • Реставрация на “Кръстник Колчов Хан”. Сградата е изградена като копие на хан, намирал се на запад от часовниковата кула в града и надвесен над р. Янтра. До момента постройката е използвана от администрацията на музея и като фондохранилище. С ремонта ще се създадат нови музейни, експозиционни и мултифункционални пространства.
  • Ремонт и преустройство на хотел „Странноприемница“ в база за настаняване с конферентен център, музейна администрация и фондохранилища. Хотел “Странноприемницата” (5-етажна силно терасирана сграда с разгърната застроена площ от 3 597 кв. м.) разполага с 40 стаи и механа, открит е през 1981 г. и оттогава не е ремонтиран;
  • Поставяне на ново архитектурно-художествено осветление на експозиционни площи и обекти, по фасадите на сгради и ателиета, алеи и зелени площи, събразено със спецификите и функциите на всеки обект;
  • Разширение на експозиционните възможности на вторите етажи на къщите на чаршията;
  • Създаване на модерен детски център с цел предлагане на повече нови и интересни интерактивни образователни преживявания;
  • Изграждане на открита сцена, която да осигури по-добри условия за провеждането на събитията, които предлага богатият културен календар за летния сезон;
  • Увеличаване на местата за паркиране;

Проектът цели развитие на туристическата привлекателност на РЕМО „Етър“ и превръщането му в жив музей, предоставящ възможности за целогодишен културен туризъм. Опазване, консервация и реставрация на обектите в комплекса и създаване на условия за ефективно използване на площите им. Осигуряване на съвременни условия и оборудване с интерактивни информационни средства за привличане на разнообразна публика, както и подобряване достъпа на хора в неравностойно положение. Увеличаване на приходите, което ще осигури икономическа устойчивост и независимост на музея.