Проект „Регионален исторически музей – Габрово. Познание, участие, преживяване”

Финансов инструмент Фонд Север - Културно наследство

Стойност на проекта 2 016 688 лв.

Стойност на кредита 244 904 лв.

Инвеститор Община Габрово

Етап Завършен

8 юли 2022

Дейността на Регионалния исторически музей има над 130-годишна история. Днес музеят се разполага в две сгради. Основната е барокова сграда в историческия център на града, на улица „Николаевска“ № 10. Построена е по проект на големия български архитект Никола Лазаров през 1904 г. Сградата първоначално се е ползвала за жилищна и търговска сграда от габровските търговци братя Хаджистойчеви. От 20-те години на ХХ век се ползва от Българска народна банка, а в периода от 1993 до 1997 г. – от Първа частна банка. Става общинска през 1998 година и след сериозно преустройство, реконструкция и реставрация в началото на ХХI век започва да функционира като Регионален исторически музей. През 2019 г. получава статут на национална недвижима културна ценност.

Втората сграда е Дечковата къща в която е организирана постоянна експозиция “Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век“. Тя е единственият запазен паметник на представителната възрожденска жилищна архитектура в Габрово. Експозицията показва промените, които настъпват в градския бит в резултат на европейското влияние. Тази 180-годишна сграда е известна още и като “Къщата на спомените”.

Музеят притежава колекция от над сто хиляди експоната, датиращи от епохите на праисторията, античността, средновековието, възраждането и ново време и включва: хладно и защитно въоръжение на габровските дервентджии от османския период, най-пълното от музеите в България сокайно забраждане, първата българска банкнота от 20 лева,  знамето на първата фабрика в Княжество България след Освобождението – единственото фабрично знаме запазено в българските музеи.

Настоящата  инвестиция в Музея  възлиза на 1 708 049 лв. (с ДДС), от които 250 000 лв. са финансирани със заем от ФГР Север.  Проектът включва основен ремонт на основната музейна сграда и следните дейности:

– Цялостна промяна на концепцията и обогатяване на експозициите, като акцентите ще са:

  • За пръв път в постоянна експозиция в града ще се представи древната история на региона чрез излагане на археологически културни ценности, резултат от 42-годишни археологически проучвания на музея в областта. Най-голямата атракция ще бъде флаш-прожекция, показваща праисторически обитатели на пещерата Бачо Киро.
  • Ще се създадат нови експозиции с теми „Габрово и Габровци“ –  Габрово от древността от 40 хил. до 5 000 г. преди Христа; Дервенджията и жената до Дервенджията; Видни Габровци; Шипченска епопея.
  • Чрез екрани ще се представят писмените извори за историята на Габрово през османския период и разностранните търговски връзки на селището през Възраждането.
  • В посветена на новата история на Габрово част, ще бъде обособен кметски кабинет, с възможност за посетителите за собствено заснемане в ролята на кмет. 

– Нови съвременни атракции базирани на 3D технологии,
– Обособяване на детска зала за работа с деца,
– Оборудване и приспособяване на фоайето на сградата като конферентна зала с капацитет 100 места за провеждане на културни събития,
– Сувенирен щанд и ателие за производство на сувенири,
– Обособяване на Лаборатория за реставрация на антични предмети от стъкло, керамика, метал, порцелан и харти.
– Въвеждане на нова информационна и Tour guide система.