JESSICA

Въведение

„Регионален фонд за градско развитие” АД управлява инвестиционния процес по инициатива JESSICA под формата на дългосрочно кредитиране на публични и частни проекти за градско развитие в 6-те най-големи града в България – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Основната цел на JESSICA е да стимулира инвестициите на местната власт и бизнеса в градски проекти със значим социален ефект, но с по-ниска от средната за пазара финансова и икономическа възвръщаемост.  

общ ресурс

111 млн. лв

Tекущо одобрени

28 проекта

Срок за инвестиране

декември 2025

Градове

Градски проекти

Градски проекти

Вижте всички