Фонд Север

Въведение

След проведена обществена поръчка от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, през месец септември 2018 г., „Регионален фонд за градско развитие“ АД пое управлението на „Фонда за градско развитие за Северна България“ (ФГР Север).

Освен вече познатото финансирането на градски проекти, средства са предвидени и за енергийна ефективност на еднофамилни къщи и развитие на туризма в обектите на културното наследство.

Общ ресурс

200 млн. лв

Териториален обхват

Северна България

Срок за инвестиране

декември 2023

Градове

Градски проекти

Градски проекти

Вижте всички

Културно наследство

Културно наследство

Вижте всички