Фонд Север

Въведение

След проведена обществена поръчка от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, от месец септември 2018 г., „Регионален фонд за градско развитие“ АД управлява финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ (ФГР Север, Фонд Север).

Фонд Север е насочен в подкрепа на проекти за градско развитие и енергийна ефективност на еднофамилни къщи в 17-те големи града в северна България и развитие на туризма в обектите на културното наследство от национално и световно значение.

Общ ресурс

200 млн. лв

Териториален обхват

Северна България

Срок за инвестиране

декември 2023

Градове

Градски проекти

Градски проекти

Вижте всички

Културно наследство

Културно наследство

Вижте всички