Лом

Фонд Север

Лом
Жители на градовете
19 754
На селата
4789
Площ
52 кв. км.
Надморска височина
20 м.
БВП в областта
1,2 млрд. лева
Прочетете повече Скрийте
Сфера
Етап
Инструмент
Град