Проект „Реставрация и адаптация на синагога – Видин в туристически обект „Културен център “Жул Паскин”

Финансов инструмент Фонд Север - Културно наследство

Стойност на проекта 9,8 млн. лева с ДДС

Стойност на кредита 1,5 млн. лева с ДДС

9 юли 2020

Богатата история на град Видин може да се проследи през многопластовото материално историческо недвижимо наследство, което при добро управление, би могло да е добра основа за икономическо и социално развитие на общината. На пешеходно разстояние в града са разположени следните забележителности: средновековната крепост “Баба Вида”, сградите на музеите “Кръстата казарма” и “Конака”, катедралата “Свети Димитър”, джамията и библиотеката “Пазвантоглу”, петте капии (порти) и синагогата. Безспорно сред изброените обекти силно се отличава тревожното настоящо състояние на видинската синагога, получила статут национално значение през 1964 г.

Синагогата във Видин е определяна като най-красивата у нас и е втората по големина след тази в София. Построена е през 1894 г. със средства на българската еврейска общност по подобие на синагогата в Будапеща. Сградата е проектирана напълно симетрично и е от типа 3-корабна базилика с абсида, притвор, галерии и четири кули. Размерите на молитвената зала са 21 м.x10 м. Олтарът е бил изграден от мрамор, с украса от слонова кост, а прозорците са били с многоцветни орнаментирани стъкла. Материалите и мебелите са били доставени от бившата Австро-унгария. Евреите наричали синагогата “белия лебед на Дунава”.

През 50-те години на XX век множество евреи напускат града и се заселват в новообразуваната държава Израел и стопанисването на синагогата е поето от общината. Тогава храмът губи статута си на молитвен дом и започва да се използва за склад и в резултат общото състояние на обекта се влошава. През 80-те години се правят опити за възстановяване на сградата и превръщането й в концертна зала заради добрата акустика, но поради липса на средства ремонтните дейности се прекратяват. Синагогата остава без покрив и започва постепенно да се руши, изложена пряко на атмосферните влияния.

Текущото състояние на синагогата е повече от тревожно. Не е останал и помен от величието на интериора. Покривът липсва, запазени са стените и четирите кули. Блясъкът от недалечното минало са заменени от избуяла растителност и рушащи се основи, но все още може да се види красотата в симетрията и детайлите на зданието. Необходими са бързи мерки по обезопасяване, реставрация и социализация на обекта, които община Видин определя като приоритетни.Проектът „Реставрация и адаптация на синагога – Видин в туристически обект „Културен център “Жул Паскин” предвижда строителство, ремонт и социализация на обекта, а бюджетът му възлиза на обща стойност от 9, 8 млн. лева с ДДС. Финансирането е планирано от два източника: грант (безвъзмездна финансова помощ) в размер на 8,3 млн. лева (85%) и заем (финансов инструмент) в размер на 1,5 млн. лева (15%) от Фонда за градско развитие на Северна България.

Проектът включва следните дейности:

 • Управление на проекта.
 • Поставяне на временна строителна ограда и почистване на сградата на синагогата и околните пространства.
 • Проектиране, упражняване на авторски надзор, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане: Освен основните дейности, свързани с ремонта на синагогата, е предвидено изграждането на малък търговски обект, кафене, който да подсигурява допълнителен комфорт на посетителите чрез предлагане на храни, напитки и сувенири, както и защитаването на пространството чрез поставянето на ограда.
 • Експозиция и туризъм: Предвидената функция на обекта е да стане концертна зала и културен център, в който да се организират фестивали, временни изложби, конференции, състезания, празници и панаири.
 • Информация и комуникация: За да се повиши посетителския интерес, ще се извършат дейности, свързани с подобряване и развитие на качеството на информация.

Очаквани резултати

 • Реставрация и социализация на архитектурния обект.
 • Подобряване на културния туризъм в региона посредством предоставянето на ново място за културни събития и обогатяването на комплекса от исторически забележителности в града.
 • Подобряване на социално-икономическото състояние на региона чрез повишаването на количеството културни прояви.
 • Осигуряване на допълнителни доходи от продажби на билети, сувенири, храни и напитки, които да подпомогнат подобряването на състоянието на историческите паметници в общината.
 • Осигуряване на нови работни места за местните специалисти и работещите в сферата на услугите.
 • Настоящото състояние на Видинската синагога е жива метафора за множеството проблеми, свързани с управлението и опазването на историческото наследство у нас. Проектът цели да даде добър пример в тази посока като осъществи дългоочакваното възстановяване на внушителния архитектурен паметник. С изпълнението на гореописаните дейности “белият лебед на Дунава” ще се възроди под нова, актуална форма, ставайки част от общата картина на историческото и културно богатство в града и страната.