Финансов инструмент Фонд Север - Културно наследство

Стойност на проекта 10,1 млн. лева с ДДС

Стойност на кредита 1,5 млн. лева с ДДС

Инвеститор Община Видин

Етап Завършен

1 декември 2023

Успешно приключи проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект Културен център „Жул Паскин“. Той е емблематичен за Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и бе изпълнен чрез комбинирана подкрепа – финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на инвестицията се извършиха строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи върху основната сграда на Синагогата, облагородено бе околното пространство, изградена  бе  търговска сграда, която ще изпълнява и функции на информационен център. Културен център „Жул Паскин“ разполага със зала за 180 души, в която ще се провеждат разнообразни артистични събития – концерти, представления, прожекции, изложби и др. Възстановяването на Синагогата е част от мащабна инициатива на Община Видин за създаване на туристически комплекс от исторически забележителности – Синагогата, Крепостта Баба Вида, Кръстатата казарма и др.  

Обектът – паметник на културата с национално значение, бе въведен в експлоатация през месец септември 2023 г. и вече е отворен за посетители. Повече информация може да откриете на интернет страницата на културния център: https://www.cc-pascin-vidin.eu/ Общата стойност на инвестицията е 10 062 861.81 лв., от които 8 549 512.97 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 1 498 348,84 лв. под формата на финансов инструмент, предоставен от Банка ДСК АД и РФГР АД.

Снимки преди и след реставрацията