Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 2 372 000 лева

Стойност на кредита 452 000 лева

Инвеститор Община Шумен

Етап Завършен

13 декември 2023

Въпреки славните години, които е преживяла, единствената лятна сцена в град Шумен, изградена през 1970г. не функционира вече повече от 20 години. За това време, общината търси партньорства с частния бизнес, които за съжаление се оказват неуспешни и Летния театър тъне в разруха, а има огромен потенциал предвид традициите в културния живот на града и централната си локацията в парковата среда, свързваща пешеходната зона на града и Мемориален комплекс „Създателите на българската държава“.

През месец април 2022г. община Шумен стартира проект за дългоочакваното обновление на Летния театър и прилежащите му пространства на обща стойност 2 372 хил. лева. Проектът се финансира с комбинирано финансиране  – грантов ресурс по ОПРР 2014 – 2020, общински средства и дългосрочен заем от ФГР Север в размер на 452 хил. лева. Дейностите, заложени в проекта, включват цялостна реконструкция на сградата на театъра. Предвижда се да се изгради нова трибуна с 5 сектора за зрителите и капацитет от 900 места. Съществуващата козирка ще бъде основно санирана, ще бъдат възстановени двете осветителни кули и разрушената ограда на съоръжението. Ще се направи ремонт на обслужващите помещения под сцената, в т.ч. мерки за достъпна среда. Ще бъдат завършени предвидените за строеж преди години търговски помещения – книжарница, заведение, малки многофункционални зали. Извън територията на Летния театър ще се възстановят всички подходи и ще се запази съществуващото озеленяване.