С помощта на Фонд Север компанията за мъжка мода Теодор ще изгради модерна складово-административна база

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 9 000 000 лв.

Стойност на кредита 6 720 000 лв.

Инвеститор Теодор ООД

Етап В процес на реализация

20 декември 2023

Теодор ООД е българска компания за мъжка мода. Продуктите й (облекла, обувки и аксесоари) са разпознаваеми на местния пазар, благодарение на доброто качество и дизайн, както и на широката магазинна мрежа.

За да адаптира складово-логистичните си нужди към растящите обороти и новите продажбени локации, през 2022 г. Теодор ООД закупи стара и напълно амортизирана сграда в бившия Завод за ядрени прибори в Плевен. В рамките на проект по Фонд Север тази сграда ще бъде реконструирана и разширена, така че да се превърне в модерен складово-административен център за нуждите на компанията.

Работният бюджет на инвестицията е 9 млн. лв. без ДДС, а осигуреното дългосрочно кредитиране от Фонда за градско развитие на Северна България възлиза на 6 720 000 лв.