Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 2 530 000 лв.

Стойност на кредита 2 200 000 лв.

Инвеститор Инко груп ООД

Етап Завършен

15 януари 2024

В края на 2023 г. дистрибуторската група Инко (Инкофуудс ООД и Инко груп ООД) завърши строителството на своя собствена складова база с административна част в град Плевен. Общата стойност на инвестицията надхвърли 2 530 000 лв. без ДДС и бе подкрепена с кредит от Фонда за градско развитие на Северна България.

Инкофуудс ООД е водещ дистрибутор на премиум хранителни стоки. В портфолиото на дружеството фигурират висококачествени продукти на световни производители с дългогодишна история и традиции. Посредством 10-те си регионални бази Инкофуудс осигурява покритие на територията на цялата страна.

Инвестицията се реализира в собствен недвижим имот с площ от 3 079 кв. м., находящ се в Източната индустриална зона на Плевен. Бе построена едноетажна компактна сграда с РЗП от 1 346 кв., включваща в общ обем административна част и складове за хранителни и промишлени стоки. В имота се обособени адекватни зелени площи, изградени са паркоместа за посетители и персонала, предвидени са удобни подходи за облекчаване на товаро-разтоварна дейност.

Финансирането от ФГР Север с общ размер от 2 200 000 лв. се предостави съвместно от РФГР АД и Банка ДСК АД (1 298 000 лева от РФГР и 902 000 лв. от Банката), както и със собствени средства на Инвеститора. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие на Северна България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.