EГЕ Груп, гр. Шумен – по-устойчиви и по-ефективни в Индустриален парк Шумен

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 4 000 000 лв.

Стойност на кредита 3 000 000 лв.

Инвеститор ЕГЕ Груп ООД

Етап В процес на реализация

30 ноември 2023

През м. юни тази година стартира нова инвестиция в складово-административна сграда на фирма „ЕГЕ Груп“, част от групата ЕДЕА – компании в сферата на търговията на дребно с хранителни стоки и  цялостно оборудване и обзавеждане на търговски и офис площи.

ЕГЕ Груп е създадена през 2007 г. Стартира като семеен бизнес, а дейността е насочена към търговия в магазини за хранителни стоки под наем под името ЕДЕА. Към днешна дата марката на групата е разпознаваема в цяла Североизточна България, а проектите на ЕГЕ Груп бележат значителен ръст.

Новата база ще бъде разположена на територията на Индустриален парк град Шумен, който търпи динамично развитие за последната година приемайки на територията си различни бизнес проекти с висока добавена стойност.

Бъдещата сграда ще обедини физически и оперативно няколоко дейности на дружеството. Ще представлява комбиниран модел за ползване на шоурум, сервиз и складова база за стоки на едро и дребно, както и офисна зона за администрацията и оперативните служители на фирмата с разгъната застроена площ от 2 225 кв. м.

Сред отличителните черти на сградата са устойчивият дизайн, който включва екологични технологии за намаляване на въздействието върху околната среда, както и иновативните решения за енергийна ефективност, които ще намалят потреблението на енергия.

Очаква се новата база да бъде завършена до края на 2023 г.