Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 50 млн. лева

Стойност на кредита 34 млн. лева

Инвеститор Булмаркет

Етап В процес на реализация

7 ноември 2023

Русе е началната точка на първата железопътна линия в България – тази до Варна. През 1866 г., когато влаковете тръгват по трасето, в града е създадена работилница за тяхната поддръжка – Локомотиво вагонен завод Русе. Той се превръща в голямо предприятие с хиляди работници и огромна значимост за цялата страна в продължение на повече от век.

ЛВЗ окончателно прекратява дейността си през 2013г. След близо десетилетие разруха, в края на 2020г. Булмаркет придобива имота с площ от над 170 декара с амбиция да възроди дейността по ремонт на локомотиви и вагони и да изгради индустриално производство на вагони.

Инвестиционната програма възлиза на близо 50 милиона лева и включва реконструкция и модернизиране на сградите, закупуване на машини и оборудване и обновяване на инфраструктурата. Ключовите 4 сгради на комплекса ще запазят оригиналния си познат на поколенията външен облик, а една от тях ще се превърне в Музей на транспорта и място за социално и бизнес общуване. Очаква се откриването на над 200 нови работни места. Индустриален парк ЛВЗ е поредния мащабен проект в Русе, финансиран от Регионалния фонд за градско развитие. Предоставеният заем от ФГР Север и Банка ДСК е за сумата от 34 млн. лева. Очаква се част от дейностите по ремонт на ж. п. подвижен състав да стартират още през 2023г.