Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 2 424 000 лева

Стойност на кредита 620 000 лева

Инвеститор Община Шумен

Етап В процес на реализация

17 февруари 2023

Общинският младежки дом в Шумен отваря врати през 1971 година. До момента в сградата не е извършван основен ремонт, а само частични. Сградата се състои от четири части, оформящи вътрешен двор, общата разгърната площ е близо 6 хил. кв.м. През годините Младежкият дом се утвърждава като творческо средище на младите хора в града, като дава изява на танцови формации, вокално-музикални групи, клубове по интереси, фолклорни състави и др. Освен репетиционни, танцова зала и кръжочни кабинети, в сградата е разположена амфитеатрална зрителна зала с 350 седящи места, където се провеждат концерти, кинопрожекции, театрални постановки, представления на деца и ученици от града.

Община Шумен реализира проект за рехабилитация и ремонт на Младежкия дом, който включва мерки за енергийна ефективност, подмяна на инсталации, осигуряване на достъпна среда, ремонт на зрителната зала и фоайетата, цялостно модернизиране на останалите помещения в сградата. Бюджетът на проекта е 2 424 хил. лева с ДДС и се финансира с комбинирана подкрепа от безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 – 2020 и дългосрочен заем от ФГР Север в размер на 620 хил. лева. Ремонтите дейности стартират през м. април 2022г. и се очакват да завършат до лятото на 2023г.