Основен ремонт на сградата на Народно читалище „П. Р. Славейков 1928“, гр. Варна

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на кредита 143000

Инвеститор Община Варна

Етап В процес на реализация

7 февруари 2023

Владиславово е най-младият квартал на Варна. Разположен е в най-западната част на града, в близост до летище Варна. Той е един от големите квартали в Източна България с население над 46 000 души.

Обучението и възпитанието на най-малките жители на Владиславово се осъществява в шест детски градини, пет от които са с яслени групи, една детска ясла и четири училища, едно от които средно, а останалите са основни.

Народно читалище „П. Р. Славейков 1928“ е създадено през далечната 1914г. Първоначално то развива само библиотечна дейност. През 1989 г. читалището се премества в сградата, изградена като киносалон с 376 места. Дълго време „П. Р. Славейков 1928” се утвърждава като единствен център на различни културни, образователни, обществени и други инициативи в кв. Владиславово.

 В местните клубове към читалището членуват повече от 290 души като танцови фолклорни групи, вокални групи, ателиета за занаяти и др. Освен общите дейности читалището е насочено и към развитие на библиотечната дейност с над 16 500 тома книги и енциклопедии и има над 600 читателски членове.

 От 2008 г. емблематичен за читалището е Международният вокален фестивал „Морски звезди”, който е част от културния календар на Община Варна и като такъв е атрактивен и желан за посещение от много вокални групи и певци.

От построяването на сградата до момента са извършвани само козметични ремонти, поради което тя е в лошо състояние. През 2021г. Община Варна подписа споразумения за комбинирано финансиране на основен ремонт на сградата – безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и дългосрочен заем от ФГР Север в размер на 143 хил. лв.  

 Проектът има за цел обновяване на сградата и включва подмяна на дограма и ВиК системи, изграждане на нови вентилационни и отоплителни съоръжения, подобряване на цялостната конструкция на сградата, рехабилитация на покрива, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция на сцената на киносалона и осигуряване на достъпна среда. Предвижда се проектът да бъде завършен до края на 2023г. Ремонтът на сградата ще осигури по-добри условия и ще помогне да бъдат съхранени културните дейности, обичайте и местните традиции, чиито радетел е читалището.