Започна модернизация на сграда Филиал Театрално-музикален продуцентски център-Варна

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 6 826 000

Стойност на кредита 1 346 000

Инвеститор Община Варна

Етап В процес на реализация

7 февруари 2023

Всеки, който е посещавал Варна и се е разхождал по главната пешеходна улица е бил впечатлен от красивата червена сграда, в която се намира основната сцена на Варненския театър. Втората по-малка сцена, филиалът на театъра, се намира на около 500 метра и е също толкова разпознаваема – с красивата 24 метрова кула, чиито часовник оглася централната част на града.

В културната програма на театъра се предлагат разнообразни драматични, симфонични, оперни и балетни художествени постановки.

Сградата на филиала, където се е помещавал първия общински театър във Варна, е построена през далечната 1889г. и е паметник на културата с местно значение. За дългата си над 130 годишна история е реновирана 2 пъти – през 1965г. и през 2007г., когато е изградена пристройка към северната страна на сградата.

Община Варна стартира проект за ремонт и модернизация на сградата на филиала. Бюджетът на проекта възлиза на 6,826 млн. лв., за осигуряването на които през 2020г. са подписани споразумения за комбинирано финансиране на инвестицията – с безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и дългосрочен заем от ФГР Север в размер на 1,346 млн. лв.   

Целта на проекта за реконструкция е филиалът да разполага с обновени и комфортни за зрителите и артистите сцена, камерна зала, репетиционни и др. Ще бъде подменена механизацията на оркестрината и сцената, ще бъдат обособени две репетиционни зали, едната от които за балет. Изцяло ще се промени интериорът на балкона, главното фоайе, камерната и репетиционните зали, на клуба на актьора. Проектът предвижда още дейности по подмяна на ВиК и ел. инсталациите, осигуряване на необходимото осветление и озвучаване, изграждане на климатична и вентилационни инсталации, подобряване достъпа за хора с увреждания. След ремонта, който се очаква да завърши до края на 2023г., на сцената на филиала ще се играят предимно театрални постановки.