Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на Народно читалище „Разум“, гр. Монтана

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 2 751 491 лв.

Стойност на кредита 692 146 лв.

Инвеститор Община Монтана

Етап Завършен

21 декември 2022

Читалище „Разум“ е разположено в централна градска част на Монтана, помещава се в емблематична за града стара сграда, строена поетапно в периода 1934 г. – 1938 г.

Проектните дейности стартираха в началото на 2022 г. и завършиха в края на същата година, когато сградата бе въведена в експлоатация.

Основният ремонт включва подмяна и укрепване на покривната конструкция, подмяна на дограма, укрепване на стени и външна изолация, изграждане на нова отоплителна и водопроводна инсталация, пълно обновяване на зрителната зала на читалището, полагане на съвременни подови настилки и други. Компактната зрителна зала, използвана през последните 20 години като склад за непотребен реквизит и строителни отпадъци, бе модернизирана, като освен подобренията на самото помещение се достави ново сценично оборудване, нови озвучителна и осветителна системи, монтирани бяха удобни посетителски столове.

Бюджетът на проекта възлиза на 2 751 491 лв., а изпълнението му се финансира чрез комбинирана подкрепа (грант и финансов инструмент) от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 456 978 лв., а финансовият инструмент от ФГР Север е 692 146 лв.