Петият проект по ФГР Север на община Габрово е за емблематичния Дом на културата „Емануил Манолов“

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 8 600 963 лева

Стойност на кредита 2 247 023 лева

Инвеститор община Габрово

Етап Завършен

23 ноември 2022

Дом на културата „Емануил Манолов“ е изграден в периода 1959 – 1964 г. в стил неокласицизъм. Негов автор е арх. Карл Кандулков. Сградата граничи с централния площад на града като връзката се осъществява посредством монументално стълбище. Домът на културата е на четири етажа с партер и три сутеренни нива, с обща площ от 7 965 кв. м., разполага с голяма зрителна зала, 4 малки зали и 6 репетиционни. За изминалите 60 години не е извършвана реконструкция, освен козметични ремонти по фасада и фоайета, което е причина в наши дни сградата да не се използва ефективно.

Домът на културата се стопанисва от Община Габрово и е една от забележителностите на града. През годините в него развиват дейност множество културни организации като Драматичен театър „Рачо Стоянов“, Габровски камерен оркестър, Оркестър Габрово, Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“, различни неправителствени организации, школи за изучаване на чужди езици, танци и др.

Община Габрово стартира проект за ремонт и модернизация на сградата при запазване на нейните основни функции и обем. През 2021г. бяха подписани споразумения за комбинирано финансиране на инвестицията – с безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и дългосрочен заем от ФГР Север. Проектът се фокусира върху обновяване на зрителната и по-малките зали, изграждане на модерни инсталации за отопление и вентилация, основен ремонт на покрива, мерки за повишаване на енергийната ефективност, пожарната безопасност и достъпността. През м. юли 2022г. ремонтните дейности стартираха и се очаква да завършат до края на 2023г. Бюджетът на първия етап на проекта възлиза на 6.5 млн. лева, от които 2.25 млн. лева заем от ФГР Север и включва строително-ремонтни работи, доставка на оборудване и обзавеждане и др.

С обновяването на Дома на културата общината иска да създаде творческа среда, както за изявени артисти, така и за млади таланти, да засили интереса към изкуството чрез представяне на стойностни събития, които да са катализатор за привличането на по-широка аудитория от жители и гости на града.