Градски транспорт Добрич ще получи 20 нови дизелови автобуса, финансирани от ОТП Лизинг и Регионален фонд за градско развитие

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 4 987 360 лева без ДДС

Инвеститор Градски транспорт Добрич ЕООД

Етап Завършен

2 ноември 2022

ОТП Лизинг ЕООД и Регионален фонд за градско развитие АД, дъщерни компании на Банка ДСК, финансират Градски транспорт Добрич ЕООД за доставката на 20 броя нови автобуса за масов градски транспорт в град Добрич.

Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. и управляван от РФГР с мандат от Фонда на фондовете.

Договорът за доставка на автобусите е от 26.08.2022 г. и е сключен между ОТП Лизинг ЕООД, Градски транспорт Добрич ЕООД и Булбус Трейд ООД, гр. Варна. Цената на двадесетте автобуса е 4 987 360 лева без ДДС, а финансираната сума е 4 488 624 лева.

От 01 юни 2022 г., в изпълнение на решение на Общинския съвет, общественият превоз на пътници на територията на община град Добрич е пряко възложена на общинското дружество Градски транспорт Добрич ЕООД. Новите автобуси се очаква да бъдат доставени в началото на 2023 година. Те ще бъдат ключово важни за обслужване на новата транспортна схема на града, която ще има 12 автобусни линии и ще предостави по-удобно разписание за пътниците и по-широко покритие на града, включително и в бизнес зоната.

Автобусите са 8-9 метрови, с нисък под и екологичен стандарт EURO VIE, с общ брой места – 60 пътника. Без тях няма как да се експлоатира новата маршрутна схема на Добрич, защото линиите преминават през улици, по които стандартен 12 метров автобус не може да премине. Избраните автобуси са дизелови, марка Карсан Атак, с по-къса база и по-тесен кош, който може да преминава по улиците на тези маршрути и качествено да обслужват населението.

Инвестицията в превозни средства е поредната стъпка, предприета от общината и транспортното дружество за подобрение на транспортната услуга в града и привличането на повече пътници, с което да се облекчи градският трафик и намалят вредните емисии в околната среда. За първи път, от близо 30 години, в града се предлагат карти за пътуване в единна градска мрежа, в т.ч. еднодневни, с неограничен брой пътувания, за всички категории пътници, като за хората с увреждания са предвидени карти на преференциални цени.

ОТП Лизинг ЕООД (otpleasing.bg)

ОТП Лизинг е дъщерно лизингово дружество на Банка ДСК и е част от Група ОТП, най-бързо развиващата се финансова група в Централна и Източна Европа. Компанията има над 15 годишен опит в предлагането на лизингови решения при условия на финансов и оперативен лизинг и към момента е лидер на този пазарен сегмент. От създаването си ОТП Лизинг е надежден партньор, който уважава интересите и финансовите нужди на своите клиенти и им предлага иновативни финансови решения. Нашата цел е да сме винаги близо до нашите клиенти, да разбираме техните нужди и да предоставяме достъпно и гъвкаво финансиране в подкрепа на идеите им и за осъществяване на техните проекти.

Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР, jessicafund.bg)

Регионалният фонд има мандат от Фонда на фондовете за управление на Фонд Север, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. РФГР финансира публични и частни проекти при преференциални условия, което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост в 17-те най-големи градове от Северна България, които трудно биха били финансирани по традиционните банкови условия. Фонд Север е естествено продължение на инициатива JESSICA от предходния програмен период. Рециклираният ресурс по инициатива JESSICA остава на разположение за допустими градски проекти в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

Фонд на фондовете (www.fmfib.bg)

Основната дейност на Фонда на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дружеството управлява публичен ресурс в размер на над 630 милиона евро и предлага на пазара широк диапазон от продукти за финансовия сектор, включително дългово финансиране, гаранции, фондове за дялово инвестиране и други.