Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 736 986 лв.

Стойност на кредита 161 593 лв.

Инвеститор Община Разград

Етап Завършен

31 октомври 2022

Три обекта от културната инфраструктура на община Разград се ремонтират и ще получат ново оборудване

Стартираха строително-монтажните дейности по проект за енергийна ефективност, реконструкция, обновяване и оборудване на три емблематични сгради от културната инфраструктура на Разград: Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“, Етнографския музей и Музикална школа „Илия Бърнев“ към читалище „Развитие 1869“.

В библиотеката,освен планираните дейности по ремонт на сградата и покрива, ще се обособят зала за провеждане на културни събития, оборудвана с нова озвучителна техника, както и специализирана „тийн“ зона в читалнята.

Средствата, предназначени за етнографския музей,са за закупуване на 3D принтер за сувенири, платно за 3D кът за снимки, както и обредни традиционни носии, представящи  културно-историческото наследство на града. Нови за музея и посетителите ще бъдат възможностите за фотосесия в етностил, както и организирането на културни събития в специално оборудвана с ново, съвременно озвучаване зала.

Наред с внедряването на енергоспестяващи мерки в сградата на музикалната школа ще бъде монтирана платформа, улесняваща хората в неравностойно положение, ще се обнови тротоарната настилка. В проекта се включва  и закупуване на нова техника за звукозапис и аудио възпроизвеждане за нуждите на новосъздаден клас към школата за деца по „Тонрежисура“. Оборудването ще се използва и от другите формации с активна дейност в читалището – хор, балетна школа, танцово студио, група за градски песни.