Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 758 296 лв.

Инвеститор Община Разград

Етап В процес на реализация

31 октомври 2022

Три обекта от културната инфраструктура на община Разград се ремонтират и ще получат ново оборудване

Стартираха строително-монтажните дейности по проект за енергийна ефективност, реконструкция, обновяване и оборудване на три емблематични сгради от културната инфраструктура на Разград: Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“, Етнографския музей и Музикална школа „Илия Бърнев“ към читалище „Развитие 1869“.

В библиотеката,освен планираните дейности по ремонт на сградата и покрива, ще се обособят зала за провеждане на културни събития, оборудвана с нова озвучителна техника, както и специализирана „тийн“ зона в читалнята.

Средствата, предназначени за етнографския музей,са за закупуване на 3D принтер за сувенири, платно за 3D кът за снимки, както и обредни традиционни носии, представящи  културно-историческото наследство на града. Нови за музея и посетителите ще бъдат възможностите за фотосесия в етностил, както и организирането на културни събития в специално оборудвана с ново, съвременно озвучаване зала.

Наред с внедряването на енергоспестяващи мерки в сградата на музикалната школа ще бъде монтирана платформа, улесняваща хората в неравностойно положение, ще се обнови тротоарната настилка. В проекта се включва  и закупуване на нова техника за звукозапис и аудио възпроизвеждане за нуждите на новосъздаден клас към школата за деца по „Тонрежисура“. Оборудването ще се използва и от другите формации с активна дейност в читалището – хор, балетна школа, танцово студио, група за градски песни.