Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 12 200 000 лв.

Стойност на кредита 3 100 000 лв.

Инвеститор Община Габрово

Етап Завършен

28 юни 2022

С подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. община Габрово реализира проект за развитие на устойчив градски транспорт в града. Проектът се изпълнява на няколко етапа, като в периода 2017-2021г. се реализира Фаза 1, която включва:

  • Обновяване на автопарка чрез закупуване на 3 електрически автобуса и 4 зарядни станции, както и 11 автобуса на природен газ;
  • Реконструкция на 2 подлеза, спирка, пътно кръстовище и предгаров площад;
  • Въвеждане на системи за управление на трафика на 5 от най-натоварени кръстовища в града;
  • Разработване на система за управление на движението в обществения транспорт чрез монтаж на електронни информационни табла на автобусните спирки и на бордовото оборудване в превозните средства на обществения транспорт.

Финансирането на проекта е комбинирано. Безвъзмездна финансова помощ от ОПРР в размер на 9 000 000 лв. е допълнена със заем от ФГР Север в размер на 3 100 000 лв., които са използвани основно за покупката на електрическите автобуси и зарядната инфраструктура

Модернизирането на градския транспорт в град Габрово цели повишаване качеството на транспортната услуга, привличане на повече пътници към масовия градски транспорт, подобряване на околната среда, градския трафик и качеството на живот.

Заглавна снимка: visit.gabrovo.bg