Проект „Разширяване на мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 1 388 562 лв.

Стойност на кредита 853 821 лв.

Инвеститор Община Горна Оряховица

Етап Завършен

22 юли 2022

Велико Търново е град с добре реставрирано културно-историческо наследство, разположен сред живописна природа, който ежегодно привлича над половин милион местни и чуждестранни туристи. Сред паметниците на културата с национално значение е архитектурно-музейният резерват “Царевец” – най-посещаваният обект в града. Царевец е бил основната отбранителна крепост на средновековната столица, а днес е музей на открито, символ на града. В непосредствена близост до хълма Царевец,  е разположен посетителският център “Царевград Търнов”.

Посетителският център „Царевград Търнов“ е “музей на восъчните фигури” и представя експозиция на скулптури и стенописи, свързани с историята на Второто Българско царство.  На двата етажа на музея с обща площ 870 кв.м. са разположени 29 реалистични восъчни фигури, изработени от скулптора Борис Борисов, показващи въображаеми хора от Средновековна България: дворяни, духовенство, бойци и занаятчии. Възстановките се стремят да пренесат посетителя в миналото.

Община Велико Търново планира “Раширяване експозицията на посетителския център “Царевград Търнов“. Бъдещият проект е предвиден на обща стойност 1.3 милиона лева. Заемът ще финансира 26 % от общия бюджет, а останалите средства ще бъдат осигурени от европейски и общински субсидии.

Основната цел на проекта е разширяване на изложбената площ и съответно на експозицията като се запази наличната концепция за представяне на историята посредством скулптура и графика. Сградата, в която се помещава посетителският център, към настоящия момент е и фондохранилище и администрация на Регионалния исторически музей. Центърът е разположен на подземния етаж и партера, а администрацията и фондохранилището на музея – на първи и втори етаж. Разширяването на експозицията ще се използва наличните два етажа, разположени над посетителския център като се смени предназначението от административни зали и хранилища в експозиционни помещения. По-голямата част от инвестицията ще бъде за изработка и доставка на специалните фигури, декори и стенописи, които ще се разпределят тематично и пространствено, както следва:

Първи етаж: Посетителите ще могат да наблюдават сцени от битката при Клокотница, водена през 1230 г. от цар Иван Асен срещу Епирската армия на Теодор Комнин в зала “Диограма “Битката при Клокотница“. Следващата зала ще е свързана с българското духовенство от периода, което ще бъде пресъздадено посредством декор на православен средновековен олтар, в който ще звучат църковни песнопения, композирани от реформатора на византийското нотно писмо – Свети Йоан Кукузел. В отделна зала посетителите ще видят атмосферата на „Средновековния пазар“.

Втори етаж: Зала „Четвероевангелие на цар Иван Александър“ с фигури и стенописи ще разкаже личността на цар Иван Александър и с един от най-ценните български ръкописи, който днес е в Британския музей. Ще има отделни зали “Диограма “Защитата на Търновград“, “Прощаване на Патриарх Евтимий с народа“, зала „Трон“ и зала „Мултимедия“.Ще бъде обособен магазин за сувенири.

Нестандартният начин на представяне на миналото на мултимедийния посетителски център в Търново се очаква да даде на посетителите възможност за емоционално преживяване и засилване на връзката с миналото.