Проект „Мерки за енергийна ефективност и реставрация на музей “Възраждане и учредително събрание“, Велико Търново“

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 3 227 460 лв.

Стойност на кредита 707 970 лв.

Инвеститор Община Велико Търново

Етап Завършен

22 юли 2022

Между хълмовете Царевец, Трапезица и Света гора, пресечен от водите на живописната река Янтра, се намира град Велико Търново – старата българска столица, който днес е икономическият, образователен, туристически и културен център на региона. Богатата история на града съхранява редица ценни паметници на културата. В архитектурно-музейният резерват „Царевец“ са възстановени дворцови и патриаршески сгради от времето на Второто Българско царство и голяма част от средновековната крепост. Комбинацията между стратегическо местоположение, съхранена история и очарователна природа, ежегодно привлича над половин милион посетители. Регионалният исторически музей, Търново е на първо място по посещаемост на музеите в страната.

Част от експозицията на Регионалния музей е музеят “Възраждане и учредително събрание“, разположен в северната част на площад “Съединение” в сградата на стария турски конак, проектирана от майстор Кольо Фичето и построена през 1872 г. Представлява кръстовидна сграда с арковидно оформен северен вход. Разположена е върху хълмист терен: от северната страна има два етажа, а от южната – четири. През 1964 г. поради изключителните си архитектурни дадености е обявена за архитектурен паметник на културата с национално значение.

Основни ремонтни дейности с цел смяна на функционалността последно са извършени през 1985 г., оттогава – насетне: само частични такива. През 1987 г. започва да функционира като музей. Към настоящия момент музеят се разпростира на три етажа и представя интересна селекция от документи, експонати и фотоматериали, разделени тематично, както следва:

Първи етаж – Развитието на християнското изкуство от времето на Османската империя, представено чрез колекция икони, изработени от Тревненската живописна школа (XVI век); както и чрез изложба на творби на местни майстори – резбари. Представени са също местните занаяти, както и местната архитектура.

Втори етаж – Документация от Хайдушкото движение; четите на Филип Тотю, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Априлското въстание, Руско-турската освободителна война, усилията за независима българска църква и образованието от същия период.

Трети етаж – Възстановена е залата, в която през 1879 г. е проведено Учредителното събрание, поставило основите на Съвременна България. Днес там се организират и провеждат официални общински събития и исторически чествания.

Музеят представлява важна културна и образователна институция, но състоянето на сградата е лошо. Бъдещият проект е оценен на близо 3 милиона лева, от които 72% – грантово финансиране, 26% – заем и 2 % общински средства.

Проектът предвижда:

  • Реконструкция и ремонт на почти всички части на сградата – фасади, стълби, нови врати,  нова дограма, таванска изолация, покрив, бани, подови настилки и климатични инсталации, нова отоплителна система,и осветителни тела. Новото отопление и изолация ще позволят туристическите посещения и провеждането на образователни и обществени събития да се случват през цялата година, а не само от март до октомври.
  • Инвестиция в достъпна среда – изграждане на нова мобилна платформа до стълбището на главния вход; подмяна на съществуващия асансьор към южната фасада; реконструкция на съществуващата тоалетна за хора с увреждания.
  • Мерките за енергийна ефективност ще намалят значително месечните разходи за поддръжка на сградата.

Колективната памет се нуждае от постоянна грижа за пространствата, в които се съхранява миналото. Сградата на музея “Възраждане и учредително събрание“ е архитектурен паметник – творба на един от най-знаменитите български възрожденски майстори. Надяваме се, проектът да облагороди сградата и да вдъхне нов живот на музея.