Финансов инструмент Фонд Север - Културно наследство

18 март 2020

Счита се, че град Бяла носи названието си от цвета на хълмовете до бреговете на река Янтра. Градът се намира на границата на две области, Търново и Търговище и е “входната врата” за област Русе от Западна и Централна България. Природните дадености, богатото историческо наследство и стратегическото местоположение са добра основа за привличане на посетителския интесес и развитие на културния, селския и екотуризма в общината.

На един километър от града, на пътя между Плевен и Русе, над живописните води на реката е разположен символът на града – едноименният (Беленски) мост, построен от майстора на възрожденската архитектура Колю Фичето. Мостът е проектиран и изграден  между 1865 г. и 1867 г. по нареждане на валията на Дунавския вилает Мидхат паша. Изграждането му превръща Бяла от малко селце, наброяващо 20-30 жители във важна крайпътна станция. Създаването на моста е било необходимо поради прокарването на новия път, който е свързвал главния град на Дунавските османски територии, Русе със столицата на империята, Цариград.  Историята говори, че за извършването на проекта на моста е организиран конкурс между полският инженер Людмил Рола и българския възрожденски майстор Колю Фичето. Колю Фичето създава макет от восък, за да изчисли необходимите разходи и успява да спечели конкурса, предлагайки по-разумна цена. Това е единствения обект, на който инженерът прави макет.

Мостът е с дължина 276 м., ширина – 9,5 м и е единственият прав мост у нас от онова време.  Има 13 подпорни стълба и 14 полукръгли свода с 12-метрови отвори, наподобяващи прозорци. Носещите стълбове са украсени със символни склуптури на грифон, лъв, нимфа, лебед. Подобни фигуративни елементи също са нещо необичайно, тъй като до този момент са се поставяли единствено на сгради. Зидарията на обекта е покрита с добре обработен варовик. За значението на моста и неговия създател говорят думите на австро-унгарският учен Феликс Каниц: “И тоя скромен човек в потури и абичка не знае, че с Беленския си мост е построил най-голямата хидравлична постройка на Балканския полуостров след Цариград.”

През 1897 г. голямо наводнение води до рухването на западната половина на моста. През началото на 20-те години на XX век на мястото на срутената част е изградено бетонно продължение, а през 1977 г. е поставена скулптура на Колю Фичето в близост до обекта. Обектът получава статут национално значение през 2000 г.

Настоящото състояние на моста е тревожно. Забелязват се пукнатини, обрасъл е с растителност, а най-сериозният проблем са рушащите се облицовка от каменни плочи и перила. При високи води на реката в основите се събира растителност, която допълнително подкопава устоите на обекта.

За общината доброто състояние и социализацията на обекта е въпрос с приоритетна стойност.

Идейният проект “Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла” е с предварителен бюджет на стойност над 9,5 млн. лева и към момента включва стойности в лева с ДДС. Предстои дефиниране на пропорцията на финансирането с грант (БФП) и заем (финансов инструмент от Фонда за градско развитие).

Проектът включва следните основни дейности: 

 • Реставрация и консервация на моста и преместване на съществуващия паметник на Колю Фичето.
 • Изграждане на експозиционна сграда, в която ще се помещават: експозиция от Беленския край, восъчни фигури и интерактивно преживяване „Машина на времето“.
 • Изграждане панорамен ресторант с тераса и 50 места.
 • Създаване на магазин за продажба на сувенири и магазин за продажба на изделия от местни производители (мед, билки, колбаси, мляко и др.).
 • Светлинно шоу.
 • Подобряване на съпътстващата инфраструктура.
 • Управление, авторски и строителен надзор.

Очаквани резултати:

 • Опазване на обекта чрез мерките по реставрация и консервация.
 • Популяризиране на обекта чрез мерките по засилване на посетителския интерес. Проектът предвижда годишният брой посетители след завършване на реставрацията на моста, музея (отделен проект) и изграждането на експозиционния център и ресторанта да нарасне от 5000 до 15 000 души.
 • Създаване на основи за общ туристически продукт в района чрез мерките по подобряване и изграждане на съпътстващата инфраструктура. В района съществуват и други важни е туристически обекти, сред които: крепостта Сексагинта приста и църквата “Света троица” в Русе, пещерата „Орлова чука“, археологическият резерват „Червен“, Ивановските скални манастири, Бесарбовския манастир. Това създава възможност за създаване на общ туристически продукт, чрез изграждането на обединителен туристически маршрут, който да привлича посетители от други райони на България, от Румъния, хората от круизните кораби, руските и други чуждестранни туристи от Черноморието, други минаващи през Русе и по пътя за Плевен или Търново.
 • Разкриване на нови работни места, свързани с културата и туризма;
 • Подобряване на социално-икономическите характеристики на общината посредством изграждането на експозиционна сграда; ресторант и магазин за сувенири и продукти на местни производители.

Беленският мост е живата връзка между минало и бъдеще, между материалното и духовното, мост между поколенията, мост между местното население и посетителите на града. Неговото съхранение е съхранение на общността. Социализацията му посредством представянето на историята на Бяла и дейността на възрожденския майстор Колю Фичето по достъпен и интересен начин, както и създаването на цялостен туристически продукт, е възможност за културно, социално и икономическо развитие на Беленския край и неговите жители.

Заглавна снимка: Facebook – Град Бяла днес