За нас

Мисия, визия, цели

Мисията на Фонда е да финансира облагородяващи градовете проекти, като бъде независим, доверен и успешен посредник между публичния и частен интерес.

Професионализмът на Фонда и неговия екип се изразява в следното:

  • Доказана експертиза в умението за подбор и структуриране на подходящи проекти, които допринасят за подобряване на качеството на живота в населеното място, управляват се от професионални екипи и  привличат традиционно банково финансиране;
  • Специализиран опит в изработването на подробни планове и финансови модели за градски проекти;
  • Идентифициране и взаимодействие с хората, управляващи изграждането и оперирането на проектите и предоставянето на конструктивни съвети и препоръки в хода на реализацията на идеите;
  • Ангажираност в наблюдението на живота на проектите, своевременната реакция и дисциплиниращи действия в случаи на отклонение на управлението от предвиденото и полезното за проекта.

Визията на Фонда е да бъде най-добрата финансова институция – партньор на инвеститорите в градовете на България.

Основната цел на Фонда е да подпомогне устойчивото и балансирано развитие на Градовете за повишаване качеството на живот и благополучие на техните жители.
В съответствие с основната цел, конкретните цели на Фонда са:

  • Подкрепа на местните власти в идентифицирането на устойчиви решения за решаване на градски въпроси и задоволяване на социални потребности;
  • Иновативност в развиването на публични, публично-частни и изцяло частни градски проекти, които генерират приходи;
  • Да действа като независим финансов инструмент в подкрепа на интегрираното градско развитие;
  • Да действа по социално отговорен начин;

Интеграцията на градовете с природата, съчетано с  намаляване на негативното влияние върху нея.