Новини

Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград

Онкологичният център в Пловдив е оборудван с нов втори линеен ускорител, финансиран по инициатива JESSICA

Фондът предостави финансиране за нуждите на градския транспорт в община Враца

Нов модерен плувен комплекс ще бъде изграден по проект за над 14 млн. лв. в Русе

Проект „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейна дейност и дейности на община Ловеч“

Фондът за градско развитие на Северна България предостави финансиране за ремонт на три читалища в община Свищов

Зоопарк Варна се реновира със заем от 1 200 000 лева от Фонд за градско развитие Север

Община Плевен – Интегриран проект за облагородяване на градската среда чрез насочени интервенции в централна градска част и Автогара Плевен