Успешно приключи проектът за основен ремонт на библиотеката в Разград

19 февруари 2024

Сградата на Регионална библиотека „Боян Пенев“ в града вече може да посреща читатели в една по-комфортна и естетически подобрена среда. Библиотечният й фонд от 240 000 библиотечни единици ще може да бъде съхраняван в по-благоприятна среда, както и ще получи по-лесен достъп до специалисти и читатели.

С извършените ремонтни дейности енергийната ефективност на сградата вече е подобрена –  подмениха се базови инсталации за отопление, поставена е допълнителна вътрешна изолация, старата дървена дограма на прозорците е заменена с нова PVC и метална такава. Вътрешните осветителни тела се замениха с нови енергоспестяващи.

Да пожелаем на община Разград и Библиотеката много нови читатели и още повече събития в подкрепа на културата!

Реновирането на сградата е част от проект Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград», с комбинирана подкрепа на финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ.

Преди ремонта:

След ремонта: