Водеща компания за облекло и текстил в България изгради собствена производствена сграда в Русе

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Етап Завършен

27 февруари 2024

В рамките на 2023г. бе реализиран проект за изграждане на производствена сграда за нуждите на БТБ България АД – водещ производител на дамски облекла за редица световно известни марки, който развива и собствена модна линия – Vayana.

Проектът е реализиран върху собствен парцел, в непосредствена близост до административната сграда на БТБ България, в Източната индустриална зона на град Русе.

Новопостроената производствена сграда е с РЗП над 5 700 кв. м. и ще служи както за производствените линии, така и за нужните съпътстващи складови, технологични, обслужващи и административни дейности. На част от терена са изградени паркоместа за автомобили и за велосипеди, които ще се ползват от служителите и клиентите и на двете сгради.

               Проектът е реализиран с бюджет от  над 8 млн. лева, от които 4 млн. лева са заемно финансиране от ФГР Север, предоставени съвместно от РФГР АД и Банка ДСК, а останалите са собствени средства на инвеститора. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие на Северна България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.