Регионалният фонд за градско развитие финансира проект за основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Етап В процес на реализация

27 февруари 2024

Голяма част от уличната мрежа във Варна се нуждае от основен ремонт, тъй като е изградена по нормативни изисквания, които към днешна дата не са актуални. Много от улиците в града са в напълно амортизирани, с многократно кърпена улична настилка, следи от аварии, отворени дупки и коловози. На места няма тротоари, а където има са трудно проходими, особено за хора в неравностойно положение и за майки с детски колички.

В същото време, значението на уличната мрежа става все по-важно за поддържане на нормални условия на живот и развиване на бизнес в градска среда.

През 2021г. стартира мащабен проект,  целящ подобряване на инфраструктурата и облика на градската среда, подобряване на експлоатационните характеристики на улици и участъци от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.

Проектът включва основен ремонт на участъци от ул. Цар Борис III, ул. Прилеп, ул. Подвис, ул. Колю Фичето, ул. Св. Св. Константин и Елена във Виница, както и част от уличната мрежа в район Одесос, район Приморски, район Младост и район Аспарухово. Освен основен ремонт на уличното платно, се изграждат тротоари с осигурена достъпна среда, енергоефективно улично осветление,  поставя се маркировка и сигнализация за осигуряване на безопасно движение. Проектът са финансира с кредит в размер на 30 млн. лева от Регионален фонд за градско развитие и Банка ДСК. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.