Още един значим инфраструктурен проект на Община Варна ще бъде финансиран от Регионален фонд за градско развитие – Разширение на Зона за платено улично паркиране и основен ремонт на улична мрежа

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Етап В процес на реализация

27 февруари 2024

Като всеки голям град и Варна от години има сериозен проблем с паркирането в централната част, който се задълбочава в активния  туристически сезон. Гостите на града много трудно могат да намерят къде да спрат, дори за кратък престой. Автомобилите, паркирани в максимална близост до морската градина, създават дискомфорт както на жителите, така и на гостите на града.

Търсейки решение на проблема, Община Варна започна разширяването на зоната за платено паркиране. Проектът обхваща създаване на „Зелена зона“ със 7 подзони, включващи 10 000 допълнителни паркоместа. Инвестициите са насочени  в подобряване на уличната инфраструктура в тези зони, полагане на необходимата маркировка и пътни знаци. Не на последно място планира се въвеждането на смарт-системи за управление на плащанията, което ще допринесе за по-голяма ефективност и удобство за гражданите.

В същото време, Община Варна продължава политиката на обновяване и основен ремонт на основни булеварди и улици от първостепенно значение, както и на реконструкцията на второстепенната улична мрежа на територията на общината, за което ще бъдат вложени част от средствата от финансирането от ФГР Север.

Ремонтът на уличната мрежа ще допринесе за утвърждаването на града като модерен град с удобни квартали – целта е хармонично развитие на града, всеки район да има свой облик, история, култура, самобитност и да бъде по-чист и зелен.

Проектът са финансира с кредит в размер на 29,868 млн. лева от Регионален фонд за градско развитие и Банка ДСК. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.