Културна инфраструктура

Фондът за градско развитие на Северна България предостави финансиране за ремонт на три читалища в община Свищов

Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на Народно читалище „Разум“, гр. Монтана

Основен ремонт и модернизация на Читалище „Братя Грънчарови – 2002“ в Горна Оряховица

Проект „Преустройство и развитие на сувенирен магазин в Музей „Дом на Хумора и Сатирата”“

Проект „Мерки за енергийна ефективност и реставрация на музей “Възраждане и учредително събрание“, Велико Търново“

Проект „Разширяване на мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“

Проект „Регионален исторически музей – Габрово. Познание, участие, преживяване”