Културна инфраструктура

Община Добрич – зала Добрич

Проект “Изграждане на „Мемориален комплекс Тутраканска епопея – 1916″ и прилежащите му публични пространства”

Проект „Археологически комплекс „Состра“ – реставрация, експониране и социализация на Римски кастел и Римска крайпътна станция – І етап“

Проект „Реставрация и адаптация на синагога – Видин в туристически обект „Културен център “Жул Паскин”

Фондът за градско развитие на Северна България предоставя финансиране за възстановяването на Синагогата във Видин и превръщането й в място за култура, събития и туристически интерес