Изграждане на нова зала и реновиране на съществуващи кино зали „Арена” в гр. Варна.

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта BGN 3 844 000

Инвеститор Кино Арена ВТ EООД

Етап Завършен

19 ноември 2014

Вторият проект на Кино Арена одобрен за финансиране по програма JESSICA включва изграждането на нова кино зала IMAX в Grand Mall Varna, както и обновяване на два кино салона в Mall Varna.

Новата IMAX зала е първата подобна на територията на страната извън столицата. Залата е с площ от 900 кв.м. и разполага с 496 места, от които 8 за хора с увреждания.  Бюджетът за изграждането и оборудването на залата е в размер на BGN 2 192 000.

Проектът включва обновяване на две от кино залите „Арена“, находящи се в Mall Varna, като ремонтът има за цел да се осигури на публиката по-луксозен интериор с висококачествени картина и звук. Бюджетът за реновирането е в размер на BGN 1 652 000.

Инвестицията беше успешно завършена през 2016.