Рехабилитация и строителство на склад и магазин на фирма Роси ООД

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 1.250 хил. евро

Инвеститор Роси ЕООД

Етап Завършен

19 ноември 2014

Фирма РОСИ е една от водещите компании в сферата на мебелната промишленост.

Във връзка с разширяване на дейността, фирмата възнамерява да изпълни проект включващ изграждане на нова модерна складова база и шоурум в индустриалната зона на Бургас, както и закупуването на допълнително оборудване за производството.

Изпълнението на проекта ще подобри градската среда, като освен хубавата нова визия на сградите, ще бъдат изградени нова улица, тротоари, зелени площи и инфраструктура и нов вътрешен път, нови тротоари и др.

Регионален фонд за градско развитие” АД подкрепи инвестицията на Роси и предостави финансиране по JESSICA в края на 2014г. Очакванията са проектът да бъде окончателно завършен до края на 2017г.