Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 4 250 000 лева

Инвеститор КХМ Текстил

Етап Завършен

11 август 2014

Проект за строителство на две нови сгради – фабрика за плетива с прилежаща административна сграда (с обща разгъната площ от над 3 000 кв.м.) и склад а площ от близо 1000 кв.м. в Западна Индустриална Зона на гр. Плевен на територията на съществуващия неизползван сграден фонд и терени, част от бившия държавен завод за текстил „Саня“.

Инвеститорът „КНМ Текстил“ е създаден в началото на 2011 г. като дъщерна фирма и наследник на Hygor SARL – френски производител с повече от 25 години опит в текстилната промишленост, при преместването на бизнеса изцяло в България. Компанията е една от най-бързо развиващите се в Плевен с голям потенциал за растеж и през следващите години. „КНМ Текстил“ има осигурен пазар за готовата продукция и изградени трайни взаимоотношения с водещи европейски фирми в текстилната промишленост. С новооткритата база по проекта, се очаква производствения капацитет на компанията да се удвои.

По проекта се създават 30 нови работни места в един традиционен на Плевенската икономика сектор, както и се подобрява работната среда на вече заетите в компанията над 50 служители. Освен новия и енергийно ефективен сграден фонд, по проекта са финансирани  разходи за подобряване на прилежащата инфраструктура, създаване на нови зелени площи,  ново осветлението на територията на КНМ Текстил и 24-часово видео наблюдение