Обновяване и изграждане на нови зали в киносалони Арена

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Инвеститор Кино Арена

Етап Завършен

9 юли 2014

Проектът включва обновяване на съществуващ кино зала Арена със 131 места в Мол Плевен и изграждането на 4 нови зали в Мол Панорама на обща площ от 1114 кв.м. Всички кинозали са подходящи за прожектиране на 3D филми и имат общо 466 места.

Кадър отвън на обновения киносалон Арена в Мол Плевен:

Кадър отвън на обновения киносалон Арена в Мол Плевен

Финансирането е за общо 520 хил. евро, споделено между Societe Generale Експресбанк (364 хил. евро) и Регионален фонд за градско развитие (156 хил. евро, деноминирани в левове).

Снимките са от август 2014 г.