Изграждане на открит денонощен паркинг на бул. „Княз Борис I“

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 1.3 млн. лв.

Инвеститор Община Варна

Етап Прекратен проект

19 май 2014

Проблемът с паркирането на автомобили в централната част на град Варна постоянно търси различни решения. Той е най-сериозен в туристическия сезон, когато стотиците автомобили, паркирани в максимална близост до подстъпите към морския бряг, създават дискомфорт на жителите и гостите на града. В тази посока се търсят решения, които да работят както за удобството на туристите, така и за нормалния живот на гражданите на Варна. Стъпка към решаването на проблема е изграждането на денонощния открит паркинг по протежението на бул. „Княз Борис I“.

По проекта е предложена локация в близост до Морската градина, варненския зоопарк и Двореца на културата и спорта. В проекта присъства обособяването на две паркинг зони между пътните платна на булеварда. Едната е за 151 коли, а другата – за 7 автобуса,  реновирането на подлез – подход към съществуващите подлези към Морската, изграждане на стълби и на асансьор за хора с увреждания, както и въвеждане на автоматична паркинг система с информация за броя свободни места.

Социалната цел на проекта е и частично да се справи с проблема на Варна за ограничаване достъпа на коли в Морската градина, както и да подобри градска мобилност и безпроблемния достъп на туристически автобуси до важни локации в града. Цялостното изпълнение на проекта ще открие и 9 нови работни места.

След оценка за възможно негативна намеса в зелената система на града, проектът беше прекратен от Община Варна. Администрацията продължава да търси по-удобно място за реализиране на проектната идея.