Изграждане на нова производствена база на Симид в Пловдив

Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 30 млн. лева

Инвеститор Симид

Етап Завършен

9 юли 2014

Инвеститорът Симид Груп е най-големият производител и дистрибутор на прясно изпечени и замразени хлебни изделия в България.

Проектът предвижда разрушаване на стари складове и ремонтни работилници с приблизителна площ от 4,094 кв. м. и изграждане на модерен, енергийно ефективен завод за замразени хлебни изделия в Южната промишлена зона на Пловдив.

Новите производствени помещения ще разполагат с три надземни нива с обща застроена площ от около 15,000 кв. м. На първото ниво ще се помещават шоковите фризери, машините за обработка на кутиите и палетата с готова продукция, заедно със складова база с 3380 палетни места за съхраняване (еквивалент на 100 пълни товарни автомобили). Производствените линии ще бъдат разположени на второто и третото ниво, заедно с някои административни помещения.

За да отговори на повишеното търсене, проектът предвижда новия  завод  да има капацитет от 8 производствени линии, като по проекта ще бъдат закупени  5 линии, между които такива за производство на стандартен хляб, франзели, земели

Очаква се новото производство да предложи работа на над 200 човека. Новият завод е въведен в експлоатация през август 2016г. Оборудването по проекта ще бъде изцяло инсталирано до края на 2017г.