Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта EUR 1 500 000

Инвеститор Фондация Братя Бобокови

Етап Идея

31 юли 2013

В продължение на инвестициите, направени от Братя Бобокови до момента за развитието на културата и спорта в Русе (в Зала „Булстрад Арена“) е и проекта за Нумизматичен музей – Русе.

През 2008 г. е регистриран “Нумизматичен музей на фондация “Братя Бобокови”, който през 2009 г. получава името “Нумизматичен музей – Русе” (НМР).

Независимо, че НМР не разполага с изложбени площи, за времето от регистрацията му са организирани различни събития за популяризиране на експозицията. Музеят притежава най-добрите колекции в света с монети на тракийските монетарници  – Деултум, Дионисопол, Скитски царе, Анхиало, Пауталия, Одесос, Хадрианопол и др.

НМР е реализирал най-много (26 броя) гостуващи изложби в България през последните 5 години, което е абсолютен национален рекорд. Според статистическите данни на музеите, в които е гостувал, изложбите са посетени от над 400 000 души.

За нуждите на Нумизматичния музей ще бъде реконструирана емблематичната за архитектурното наследство на град Русе сграда на бившата Музикална гимназия построена през 1901 година.

Основателите на Фондация „Братя Бобокови“ считат за абсолютно аргументирано разбирането, че именно колекцията на „Нумизматичен музей Русе“ ще бъде решаващ фактор в превръщането на емблематичната сграда в уникален притегателен център за нумизматите от страната и чужбина за организирането на аукциони, симпозиуми, срещи и др. подобни.