Фондът за градско развитие на Северна България предоставя финансиране за възстановяването на Синагогата във Видин и превръщането й в място за култура, събития и туристически интерес

4 юни 2019

Община Видин ще получи финансиране от 1.5 млн. лв. от Регионален фонд за градско развитие и Експресбанк. Средствата ще се използват за реставрацията на Синагогата в града и трансформацията й в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“. След реализацията на проекта, емблематичнатият паметник на културата ще обединява функциите на изложбено пространство, многофункционална зала за събития и парк.

Проектът „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център Жул Паскин“ е първият одобрен проект по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014г.-2020г., финансиран чрез Фонд за градско развитие „Север“. Новост при проеките за регионален туризъм през настоящия програмен период  е, че тяхното финансиране ще се извършва чрез комбинация от Финансови инструмент и безвъзмездно финансиране. В случая с община Видин, към кредитирането от 1.5 млн лв. от Регионалния фонд за градско развитие (885 хил. лв. от Фонда и 665 хил. лв. съфинансиране от Експресбанк), ще бъде добавена безвъзмездна финансова помощ от над 8 млн. лв.

Синагогата в гр. Видин е вторият по големина еврейски молитвен дом в България след този в София и е паметник на културата от национално значение. Въпреки архитектурната и културна значимост на сградата, повече от 30 години Синагогата е без покрив и представлява руина в сърцето на града. Ръководството на град Видин счита, че включването на Синагогата в общ интегриран туристически продукт заедно с крепостта „Баба Вида“, ще даде тласък за развитие на туризма и на икономиката на града и общината.