Ще управляваме Фонд за градско развитие за цяла СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

5 ноември 2018

След седем успешни години и финансирани 21 проекта за 139 млн. лева по инициатива JESSICA, разширяваме дейността си на територията на Северна България. Бяхме избрани от Фонда на Фондовете за мениджър на нов финансов инструмент за градско развитие. В бъдеще, към JESSICA градовете Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен и Русе, в които РФГР ще продължи да инвестира до 2025 г., се добавят Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Ловеч, Лом, Монтана, Разград, Свищов, Силистра, Търговище и Шумен.

РФГР ще управлява ресурс от 130.4 млн. лева, които ще бъдат допълнени от съфинансиране от 80 млн. лева. С новия инструмент ще бъдат кредитирани проекти за развитие на градска среда, спорт, култура, мобилност, индустриални зони и туризъм в Северна България. Достъп до кредитиране при облекчени условия ще получат общини, общински дружества, частни компании и публично-частни партньорства.

На територията на Северна България ще бъде представен нов кредитен продукт за финансиране на физически лица с цел подобряване на енергийната ефективност на домовете им.

Националните археологически и исторически обекти, които имат енергичен и мотивиран спонсор, както и ясна стратегия за представяне пред широката публика, ще имат възможността да получат заемно и грантово финансиране.

Както до момента по инициатива JESSICA, Фондът ще осигурява съфинансиране на проектите чрез основния си акционер SG Експресбанк и чрез партньорство с други банкови институции, опериращи на българския пазар.

Покана за представяне на проектни предложения можете да намерите тук.

Заглавна снимка: Подписване на Оперативното споразумение, 20 септември 2018