Сосиете Женерал продава дяловете си в Експресбанк на Банка ДСК

3 август 2018

Основният акционер в Регионалния фонд за градско развитие – Сосиете Женерал, реши да трансферира акциите на Банката си в България на Банка ДСК, част от унгарската група ОТП Банк. Трансакцията се очаква да бъде финализирана в следващите месеци, след като получи одобрение от съответните регулатори.

В досегашната си дейност, Фондът осигурява съфинансиране за подкрепените проекти от първокласни банки, но най-вече чрез основния си акционер Сосиете Женерал Експресбанк.

Бихме искали да ви уверим, че Фондът ще продължи мандата си като мениджър на финансовия ресурс по инициатива JESSICA за градовете Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. Фондът разчита успешно да финализира участието си в обществената поръчка, провеждана от Фонд мениджър на финансови инструменти в България, като бъде номиниран да поеме управлението на нов Фонд за градско развитие, покриващ много други български градове и разполагащ със значителен финансов ресурс.