ФМФИБ поема управлението на първото поколение фондове за градско развитие

27 октомври 2017

Фонд мениджърът на финансовите инструменти в България (ФМФИБ) поема управлението на „рециклираните средства“ по инструмента за финансов инженеринг на инициативата JESSICA, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, след като подписа споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. По инициативата са предоставени 66 млн. лв представляващи нисколихвени дългосрочни кредити.

Повече подробности може да намерите на страницата на Фонда на Фондовете на следния адрес: ФМФИБ поема управлението на първото поколение фондове за градско развитие