Основен ремонт и модернизация на Читалище „Братя Грънчарови – 2002“ в Горна Оряховица

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 4 676 323 лв.

Стойност на кредита 401 059 лв.

Инвеститор Община Горна Оряховица

Етап Завършен

15 август 2022

Проект: „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица: Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вкл. обзавеждане и оборудване на сградата на НЧ “Братя Грънчарови-2002““
Стойност на безвъзмеден финансов ресурс: 2 762 811 лв.

Народното Читалище „Братя Грънчарови – 2002“ стопанисва просторна сграда с площ от 1 990 кв.м. и най-голяма открита сцена в региона – летния театър, с капацитет 1 860 седящи места. Намира в източната част на града в непосредствена близост до градския стадион „Локомотив” и спортна зала „Никола Петров”.

Проектът включва основен ремонт на вътрешните помещения и зали на читалището, обновяване на фасадата на основната сграда с оглед въвеждане на пълен набор мерки за енергийна ефективност. Реконструира се открития амфитеатър със седящи места, изгражда се козирка над сцената, доставя се високо технологично, специализирано, сценично оборудване и декори. Голямата зала на читалището – зала „Варен“ ще се оформи като камерен салон, с подвижни столове и възможност за конфигуриране на залата според конкретното събитие. Зала Варен е предназначена за различни събития като изложби, срещи с творци, детски театри и концерти. В множеството по-малки зали ще се създаде комфортна среда за изкуство, самодейност и учебни занимания.

С реализирането на проекта община Горна Оряховица има за цел да превърне читалището в притегателен център, не само за населението на Горна Оряховица, а също така и за хората от Велико Търново, Лясковец, Стражица и другите близки селища в областта.

След ремонта: