Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 2 311 008 лв. с ДДС

Стойност на кредита 888 651 лв.

Инвеститор Община Добрич

Етап В процес на реализация

28 юни 2022

Проектът предвижда обновяване на зала „Добрич“ – зрителна зала с 534 места и съответните прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения. Зала „Добрич“ е част от оформилия се през 70-те години на миналия век културен център на града, представляващ ансамбъл от сгради включващ Театър Добрич, Художествената галерия и сградата на бившия Партиен дом, от която е част. Основен ремонт на залата не е извършван от построяването й през 1975г.

Сградата представлява масивна триетажна постройка с разгърната застроена площ от 2730 м2 и включва зрителна зала с 534 места и необходимите й прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения. Първоначално е планирана за конферентна зала, впоследствие е превърната в концертна, а през 1988 г. е монтиран орган, произведен в бившата ГДР. В залата са концертирали световно известни български музиканти – Людмил Ангелов, Виктор Чучков, Милчо Левиев, Веско Ешкенази, Васко Василев, Светлин Русев, Марио Хосен, Ангел Заберски-син, Нева Кръстева, Велин Илиев, Стефан Далчев и много други.

С проекта се осъществят строително-ремонтни работи, дейности за обновяване на залата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания. Закупува се оборудване и обзавеждане, както и озвучителна техника за провеждане на културни събития. След реализацията на проекта културен календар на залата ще се обогати с нови прояви, в т.ч. от областта на танцовото изкуство, а залата ще отвори врати за нови публики.

Обща стойност на проекта: 2 311 008 лв. с ДДС

Заем от ФГР Север: 888 651 лв.

Сума на безвъзмездния финансов ресурс: 1 272 051 лв.