„ДМТех“ ЕООД вече оперира в модерната си производствено-административна база

Финансов инструмент Фонд Север - Градски проекти

Стойност на проекта 2 810 000 лв.

Етап Завършен

27 юни 2022

Производителят на високотехнологични компоненти за противопожарна защита „ДМТех“ ЕООД премина в нов етап от развитието си. В началото на 2021 г. компанията закупи недвижим имот в гр. Плевен, заедно с частично построените в него сгради. Имотът бе изоставен от предишните собственици от повече от 10 години, тъй като бизнесът им бе станал жертва на световната икономическа криза от 2008 г.

За по-малко от година и половина „ДМТех“ успя да доизгради, реконструира и модернизира сградите с РЗП от над 2 000 кв., а от месец април 2022 г. дейността на дружеството вече се осъществява от новата локация. Направена бе климатизиция по всички съвременни изисквания за енергийна ефективност и комфорт на работната среда, налични са обширни паркинг площи и приятно озеленяване. Освен обединяването на всички процеси под един покрив, с Проекта компанията повишава производствения си капацитет, постига и оптимизация на разходите си, доколкото в бъдеще няма да използва помещения под наем.

Инвестицията е финансирана с кредит от РФГР АД и „Банка ДСК“ с общ размер от 2 030 000 лв. (1 197 700 лева от РФГР АД и 832 000 лв. от Банката), както и със собствени средства на инвеститора. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие на Северна България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.